Obec Orávka

Základné informácie

    Obec  Orávka leží v južnej  časti Rimavskej kotliny, na Gemerských  terasách rieky Rimavy. Patrí do okresu Rimavská Sobota  v Banskobystrickom kraji.  Nadmorská  výška v strede obce je 192 m.n.m, v chotári 162 – 211 m.n.m.  Odlesnený  chotár  má rozlohu 718 hektárov a je prevažne  rovinatý. Horná časť obce s kultúrnym a správnym centrom leží na vyvýšených terasách. Dolná časť sa nachádza  na  ľavom brehu rieky Rimavy, prechádza ňou  hlavná cestná trasa Banská  Bystrica – Miškolc v MR a prechádza  ňou aj  južná železničná trasa  Zvolen – Košice. Uvedená železničná trať je  pomyselnou čiarou a delí  obec na dve časti s historickým názvom dolná časť Čobánka, horná časť  Kacagó. Obec patrí k obciam  kde nosnou časťou je  poľnohospodárstvo.

   V Orávke  žije  v priemere za posledné roky  160 obyvateľov. Z uvedeného počtu  tvoria obyvatelia so slovenskou národnosťou 95 %, s maďarskou národnosťou  4,7 %  a 0,3 % je  obyvateľov s inou národnosťou.   

Obec Orávka patrí do mikroregiónu Dolný Gemer.

V obci Orávka pôsobia  nasledovné podnikateľské subjekty:

a/  Poľnohospodárska produkcia / od množstva obrábanej pôdy /

    1/ SHR  Anton  Kovalčík   / Tornaľa /

    2/  Roľnícka  spoločnosť  a.s. Bottovo  / Bottovo /

   3/ Vegal  s.r.o. Rimavská Sobota

   4/ Gemerplus s.r.o. Poltár

   5/ SHR  Dušan Sekeráš  / Orávka /

   6/ SHR  Marek Maliar   / Bottovo/

   7/ SHR Csaba Bettes   / Zádor / 


b/  Živnostníci

  1/ Michl Piecušiak  - pohostinstvo / Orávka /

 2/ OMEGA  Ján Kubacka     /Orávka /