Obec Orávka

Testovanie 4.kolo

Rozhodnutím Ústredného krízového štábu zo dňa  16.11.2020, bolo schválené  4. kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia SARS – COVID -19.

Nakoľko naša obec Orávka v druhom kole testovania  prekročila hranicu 1% pozitívnych  z testovaných v odbernom mieste v Orávke, ÚKŠ rozhodol, že v Obci Orávka bude

testovanie v  nedeľu 22.11.2020 v čase od 8,00 hod do 20.-hod.

Testovať sa bude v KD v Orávke.

Oslovujem občanov, ktorí majú záujem sa dať otestovať, nech prídu v nedeľu na testovanie.

Spolu to zvládneme.


Ing. Ján Lichanec – starosta obce