Obec Orávka

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Orávka


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 05. 2022  1.4.Prevzatie staveniska406 kB [pdf]
31. 05. 2022  6.1.Odovzdanie staveniska634 kB [pdf]
25. 01. 2022  Rozpočet / Zadanie77 kB [xls]
25. 01. 2022  Výzva na predkladanie ponúk428 kB [pdf]
09. 02. 2022  Zápisnica z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o VO / ZVO /312 kB [pdf]

Priložené fotografie