Obec Orávka

Oznam SAD Lučenec

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy“ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 07.04.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin plus“. Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.ska www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.

--

Miroslav Matúška

vedúci útvaru dopravy

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

mobil: 0903 292 821