Obec Orávka

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 24.6.2022 o 18.00.-hod sa uskutoční zasadnutie OZ v Orávka na OcÚ v Orávke.

1. Schválenie programu rokovania

2. Určenie zapisovateľa.

3. Kontrola plnenia uznesení.

4. . Stanovisko HK k ZÚ

5. Záverečný účet obce Orávka za rok 2021

6. Plán činnosti HK na II. polrok 2022

7. Prima banka

8. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby, voľby do VÚC

9. Rôzne :

 Aktivácie v roku 2022

 Volejbalový turnaj

 Oslavy obce


Ing. Ján Lichanec

starosta obce

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
06. 07. 2022  Zápisnica791 kB [pdf]