Obec Orávka

Návrh VZN - Dodatok č.3 k VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 11. 2020  VZN Doplnok č. 3-2284 kB [pdf]