Obec Orávka

Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
30. 11. -0001  VZN 3 Doplnok č. 2281 kB [pdf]