Obec Orávka

Dodatok č. 4 k VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Dodatok č. 4 k VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka249 kB [pdf]