Obec Orávka

Vitajte v obci Orávka

Oznamy obce
 05.12.2018   Pozvánka na Mikulášske posedenie spojené s ustanovujúcim zasadnutím nového poslaneckého zboru v Orávke dňa 9.12.2018 o 13.00  
 15.8.2018   Stolnotenisový turnaj spojený s varením zemiakových jedál  
 02.7.2018   VOLEJBAL 2018  

Letecký pohľad, obec Orávka

Obec Orávka leží v južnej časti Rimavskej kotliny, na Gemerských terasách rieky Rimavy. Patrí do okresu Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Nadmorská výška v strede obce je 192 m.n.m, v chotári 162 – 211 m.n.m. Odlesnený chotár má rozlohu 718 hektárov a je prevažne rovinatý. Horná časť obce s kultúrnym a správnym centrom leží na vyvýšených terasách. Dolná časť sa nachádza na ľavom brehu rieky Rimavy, prechádza ňou hlavná cestná trasa Banská Bystrica – Miškolc v MR a prechádza ňou aj južná železničná trasa Zvolen – Košice. Uvedená železničná trať je pomyselnou čiarou a delí obec na dve časti s historickým názvom dolná časť Čobánka, horná časť Kacagó. Obec patrí k obciam kde nosnou časťou je poľnohospodárstvo.

V Orávke žije v priemere za posledné roky 160 obyvateľov. Z uvedeného počtu tvoria obyvatelia so slovenskou národnosťou 95 %, s maďarskou národnosťou 4,7 % a 0,3 % je obyvateľov s inou národnosťou.

Obec Orávka patrí do mikroregiónu Dolný Gemer.